TEMA

PROPUNEREA

Concursul propune amenajarea unei zone dedicate responsabilității de mediu și se adresează studenților facultăților din țară în care există programe de studiu de profil Arhitectură, Arhitectură de interior, Mobilier și Amenajări Interioare, Design și Urbanism. Amenajarea va îngloba puncte de colectare DEEE (deșeuri de echipamente electrice și electronice), spații de întâlnire pentru comunitate, locuri de joacă pentru copii, colțuri dedicate schimbului de idei și conferințelor cu scop educativ. Proiectul se va dezvolta pe o suprafață de 800 mp, pe un sit ales de participant din zonele propuse și trebuie să rezolve arhitectural următoarele zone:


1. Zona verde de recreere – 50% din totalul suprafeței – 400 mp

– Zonă spații verzi minim 50%;
– Loc de joacă pentru copii;
– Locuri cu mobilier urban integrat, care să urmărească conceptul proiectului;
– Rețele de iluminat autoalimentate din surse de energie amplasate pe aceasta locație

2. Zona de colectare DEEE – 25% din totalul suprafeței – 200 mp 

– Un punct de colectare DEEE care să stimuleze colectarea acestor tipuri de deșeuri prin designul acestuia – acesta se poate împărți în mai multe elemente mai mici și trebuie să fie acoperit;
– Punct de cântărire a deșeurilor – spațiu interior/ acoperit;
– Atelier pentru verificarea gradului de uzură și posibilitatea pregătirii pentru reutilizare a DEEE conform prevederilor legislației în vigoare – spațiu interior;
– Spațiu pentru comercializarea produselor care au fost recuperate din DEEE și reconditionate;
– Un corp de clădire administrativă pentru managementul DEEE, cu acces la internet, PC si imprimantă, un vestiar pentru operatori și grup sanitar pentru aceștia – 5 persoane pe schimb – (există posibilitatea amplasării ansamblului propus în proximitatea unei clădiri administrative deja existente);
– Un punct de pază 24h/24h; de asemenea, este recomandat ca accesul în incintă să se facă printr-un punct de control;
– O parcare cu 10 locuri (pentru autoturismele personale)
– O stație pentru mijloace de transport în comun.

3. Zona de educare și conștientizare – 25% din total suprafață – 200 mp:

– O zonă de expoziție permanentă/ muzeu de DEEE – 50 mp;
– Zonă de conferințe/ seminarii – 50 mp;
– Sală/ pavilion pentru educare/ formare specialiști pentru repararea DEEE, care poate conține și
o zonă de tip bar, cu posibilitatea de a se extinde sau restrânge, în funcție de eveniment – locație
independentă din punct de vedere energetic – 30 mp
– Opțional o zonă dedicată evenimentelor sportive (argumentată în concordanță cu situl ales) – 50 mp;
– Alte tipuri de zone potrivite pentru situl ales, care să încurajeze comunicarea și să contribuie la
creșterea calității spațiului public din zona aleasă.

SITUL

Proiectul analizează atât soluțiile, cât și capacitatea lor de adaptare la diverse situri. Așadar, situl proiectului este la alegerea participantului și va fi reprezentat de un spațiu (public sau privat) important pentru comunitate, din orașul în care acesta studiază, în interiorul căruia se va alege/ izola o suprafață de aproximativ 800 mp, în vederea amenajării și detalierii, urmărind tema concursului.

Se recomandă ca acesta să fie amplasat adiacent/ conectat uneia din zonele sugerate mai jos, în cazul fiecărui oraș, motivul fiind reprezentat de potențialul pe care îl prezintă pentru astfel de intervenții, ca punct de coagulare a comunităților. Există posibilitatea alegerii unui alt sit, cu
condiția ca importanța acestuia în raport cu tema dată să fie argumentată atât prin soluție, cât și printr-un document (text) explicativ, anexat proiectului.

CRITERII DE JURIZARE

1. Funcționalitatea
Amenajarea urbană trebuie să fie pe deplin funcțională, invitând membrii comunității să o folosească prin felul în care este configurată. De asemenea, aria izolată trebuie să fie amenajată astfel încât să poată fi folosită de toți membrii comunității și accesibilă persoanelor cu dizabilități.

2. Atmosfera creată și estetica amenajării
Amenajarea va ține cont de caracterul sitului ales și va încerca să creeze un colț cu o atmosferă proprie, care să invite vizitatorul înăuntru. Încurajăm creativitatea în ceea ce privește coroborarea DEEE-urilor cu alte elemente/ intervenții propuse de participant ( pictarea/ vopsirea elementelor, adăugarea de alte obiecte de mobilier urban, îndesirea vegetației etc ), în ideea generării unui proiect coerent, cu o atmosferă aparte, care să creeze, într-un spațiu deja cunoscut de comunitate, un colț viu, încărcat de noutate și intenții bune, care să faciliteze schimbul de idei.

3. Coerența propunerii în raport cu situl ales
Relația dintre amenajarea propusă și situl ales va fi un aspect pe care se va pune accentul în etapa de jurizare, întrucât această dă măsura fezabilității proiectului și îl îndreaptă către o zonă de problem -solving și încurajare a schimbului de idei în direcția problemelor de reciclare. Proiectele trebuie să fie realizate în așa manieră încât să fie susceptibile pentru a fi implementate de către primăriile locale.

4. Designul obiectului de reciclare a DEEE-urilor
Configurarea și ,,reinventarea” punctului de colectare este un criteriu important, de care se va ține cont în mod special, în procesul de jurizare.

CERINȚE DE PREDARE

5.1 Maxim 4 planșe A1 care vor conține obligatoriu următoarele piese:
– Plan de situație (cu strategie de intervenție) – scara 1:1000;
– Diagrame de concept/ prezentare a poveștii din spatele proiectului;
– Plan detaliat al ansamblului, cuprinzând întreaga arie de intervenție, scara 1:100 
– O secțiune reprezentativă prin ansamblu, scara 1:100;
– O perspectivă de ansamblu cu integrarea în sit a propunerii;
– Detalii din cadrul propunerii, care să reliefeze esența/ conceptul proiectului, la o scară aleasă de participant (în funcție de soluția aleasă)
– Alte piese relevante pentru înțelegerea soluției (diagrame, detalii, perspective, fațade etc). 

PREMII

Vor exista 10 proiecte nominalizate, iar fiecare dintre participanții nominalizați va fi premiat cu un curs de public speaking coordonat de un specialist în domeniu. Dintre acestea, în urma unei prezentări în fața juriului, vor fi alese de către juriu trei proiecte, cărora li se vor acorda 3 premii, după cum urmează: 
Locul 1- 5000 Euro;
Locul 2- 2000 Euro;
Locul 3- 1000 Euro.

REGULAMENT

CALENDAR

15 Martie 2022 – Lansare concurs RESPO CITY
21 – 25 martie Martie 2022 – Sesiune de informare pe platforma Zoom – descriere temă + Q&A
15 Martie – 29 Mai 2022 – Perioadă de înscrieri – Desfășurare concurs – Perioada în care concurenții se pot înscrie prin intermediul formularului de pe site;
6 mai – Data limită de trimitere a întrebărilor pe adresa de email a concursului contact@respocity.ro.
8 mai – Afișarea răspunsurilor la întrebări, pe site-ul concursului www.respocity.ro
30 mai – Data limită de predare a proiectelor pe adresa de email contact@respocity.ro – dată până la care concurenții vor realiza un proiect corespunzător temei prestabilite;
30 Mai – 7 Iunie 2022 – Perioadă de jurizare a proiectelor;
7 Iunie 2022 – Anunțarea proiectelor nominalizate
15 Iunie 2022 – Întâlnirea cu studenții nominalizați și prezentarea proiectelor în fața juriului, urmată de desemnarea câștigătorilor.

JURIU

Ștefan Ghenciulescu

Redactor-șef Zeppelin Magazine conferențiar UAUIM

Teodora Mețiu

Trainer public speaking și consilier de afaceri europene în MMAP

Mihai Drăgan

Director comunicare MMAP

Șerban Țigănaș

Decan FAU, UTCN, EUT+

Lorena Brează

Fondator The Challenge Academy

Cristian Blidariu

Decan FAUT, UPT

PARTENERI

  • Ministerul Mediului, Apele și Pădurilor;
  • Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – București ;
  • Facultatea de Arhitectură și Urbanism – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca ;
  • Facultatea de Arhitectură și Urbanism – Universitatea Politehnică Timișoara ;
  • Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași ;
  • Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură – Oradea.